Опазване на околната среда в трансграничния регион на Видин и Крайова

Фондация „Развитие на културното наследство – Видин”  е бенефициент по проект BG2005/017-455.01.03.01.08 Увеличаване на общественото съзнание за опазване на околната среда и привличане на младежко участие в трансграничния регион на Видин и Крайова, финасиран по програма ТГС България-Румъния Съвместен фонд за малки проекти. Партньори на фондация „Развитие на културното наследство – Видин” в проекта са нацинален колеж „Елена Куза”, Крайова и гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”, Видин.

Продължителността на проекта е 12 месеца /от ноември 2007г. до ноември 2008г./

Основната цел на проекта е да се увеличи общественото съзнание за опазване на околната среда в трансграничния регион на Видин и Крайова и да се повиши младежкото участие в трансграничното сътрудничество в сферата на екологията.

Специфичните цели на проекта включват засилване на местното трансгранично сътрудничество в двата гранични региона на Видин и Крайова, да се увеличи съзнанието на гражданите за позитивните ефекти от природосъобразния начин на живот и специфичните екологични проблеми, да се увеличи информационния поток между младежите в общините Видин и Крайова и да се подкрепи трансграничния обмен  между младежи, да се рекламира въвеждането на курсове по екология в училищната система, да се създаде постоянен механизъм за трансгранично сътрудничество в сферата на екологичните инициативи, да се увеличи и засили капацитета на Фондация „Развитие на културното наследство – Видин”  в управлението на трансгранични проекти в контекста на приемането на Р България в ЕС и да се разпространяват проектните резултати в целия трансграничен регион.

Очакваните резултати са засилване на общественото съзнание на местната общност, засилено участие на младежите в екологични инициативи, подобрен информационен поток в двата региона, по-близко сътрудничество между младите хора в трансграничния регион и създадени механизми за съвместно решаване на общи регионални проблеми. 

Целевите групи са 15 български и 5 румънски младежи, които да участват в обучения, участниците в организиран семинар, двамата служители на младежкия еко клуб и партньорските организации.

Крайни бенефициенти са местните общности в трансграничния регион на Видин и Крайова, учениците от община Видин и природозащитници, които ще вземат участие в дейностите.

Основните проектни дейности са: организиране на пресконференция, изработване на ефективни техники за едукация на тема екология в училищната система, организиране на семинар, организиране на 7-дневно обучение за 20 младежи, основаване на младежки еко клуб, изработване на уеб сайт на клуба, 2-дневна кампания на за 10българи в Румъния, 2 – дневно посещение на 10 румънски младежи в България по време на честванията на международния празник на р.Дунав на 29 юни и осъществяване на рекламни дейности на проекта.