Кметът на община Видин инженер Румен Видов участва в ХVІІ конференция на ECAD (Европейски градове против наркотиците)
През месец септември в Малта се проведе ХVІІ кметска конференция на ECAD. Пред форума кметът на община Видин г-н Румен Видов направи изказване, в което сподели добрите практики в областта на превенцията, която е важна част от борбата срещу разпространението и употребата на наркотици. В словото си г-н Видов подчерта, че приоритет в работата по проблема наркомании е превенцията на наркомании сред младите хора, защото те са бъдещето. Кметът приветства идеята градовете, членове на ECAD, да обменят опит и знания, да работят за развитие на инициативи и кампании в борбата срещу разпространението, употребата и злоупотребата с наркотици на местно, национално и международно ниво. Той изрази задоволство, че като член на ECAD, на град Видин се предоставя възможност да се включи, чрез международно сътрудничество, в обмена на знания, добри практики и успешни методи за борба с наркотиците.
 
 Следващата (ХVІІІ) коференция на ECAD ще се проведе във Варна през 2011 година.

                                 

                             

                                        


      

 

Стряскащи данни за наркотиците и учениците в България-2009 година

УЧИЛИЩЕ И МАРИХУАНА - ДРУЖБА ДО ГРОБ

прочетете тук:http://frognews.bg/news_26975/Uchilishte_i_marihuana_%E2%80%93_drujba_do_grob/


 

0800 133 22 - НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

                                                              

 

Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол –                              тел. 0800 133 22
Основната цел на консултативната линия е да се подобри достъпа на хора със зависимости и техните близки от цялата страна до информация, консултиране и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол, чрез:
- Консултации относно рисковете от употребата на психо-активни вещества
- Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна
- Кризисни интервенции
- Насочване към различни програми за лечение и психо-социална рехабилитация, функциониращи на територията на страната.
Екипът на телефонната линия се състои от психолози и лекар-специализант по психиатрия.
Работното време на тел. 0800 133 22 е от понеделник до петък от 14.00-20.00 ч.   

                                                          

 


 

Снимки от Международния младежки фестивал във Видин

 

 

 

 

 

 

  


 

Международният младежки фестивал във Видин завладява града!

От понеделник-12 юли, във Видин, край крепостта Баба Вида се настаниха участниците в Международния младежки арт фестивал. Атмосферата в лагера и в работилниците е неповторима. Онези, които смятаха да участват, но по някакви причини се отказаха, могат само да съжаляват!

  

  

  

  

Подробности за програмата на Фестивала можете да намерите на: www.vidinfest.wordpress.com


 

 

Международен ден за борба с наркотиците и незаконния трафик под мотото: "Мисли за здраве, не за наркотици"

От 1988 година, по решение на Общото събрание на ООН, 26 юни се отбелязва като Международен ден за борба с наркотиците и наркотрафика.
Противодействието на трафика и разпространението на наркотични вещества трябва да е основна грижа и цел на всички отговорни за това институции, на медиите, на всяко семейство, на обществото.
 Във връзка с това и в изпълнение Плана за действие на Общинския съвет по наркотичните вещества, на 25 юни от 10.30 часа в Медийния център на община Видин се проведе кръгла маса на тема: „Чрез информираност срещу наркотиците”. На кръглата маса бяха представени най-добрите мултимедийни презентации от конкурса, организиран от Общинския съвет по наркотичните вещества на тема: „Наркотиците през погледа на учениците”, а авторите получиха награди, осигурени от Община Видин, Регионален инспекторат по образованието и регионална радиостанция Видин към Българското национално радио. В инициативата участваха представители на институции, организации и лица, имащи отношение към работата с младежите от община Видин и участващи в борбата срещу разпространението и употребата на наркотици, и ученици от Младежкия съвет по наркотичните вещества. Проведе се един рационален, открит и информиран диалог по проблема с употребата на наркотични вещества. 
 Организаторите се надяват, че давайки възможност на учениците, чрез средствата на информационните технологии да покажат знания и информираност по въпроса за наркотиците,  да заявят мнения и позиция по проблема, ще бъдат предизвикани дискусии на по-широка основа, извън залата (в младежки компании, в семейства) за вредното влияние на наркотиците върху здравето, живота и бъдещето на младите хора, на техните близки и приятели.