Обучение на Връстници от връстници.

Поредното обучение на Връстници от връстници проведоха Петър, Тамара и Иванка - доброволци от Младежкия съвет по наркотичните вещества, на 18 декември, в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Доброволците обясниха на четвъртокласниците за вредите от тютюнопушенето, как да кажат „Не”, когато им бъде предложена цигара и чрез интерактивна игра заедно влязоха в различни роли. Обучените доброволци задаваха въпроси на учениците, като за всеки верен отговор даваха награда.