Наръчник за училищни охранители

Как да разпознаете младежа, употребил наркотик