Цени и условия

Настоящите Цени и условия на “Пристанище-Видин” ЕООД (като пристанище за обществен транспорт) регламентират оказването на услуги (и тяхното заплащане) към товародателите, корабопритежателите и други клиенти по обработката на товари от/на кораби и сухопътни превозни средства и други съпътстващи ги дейности, в съответствие със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Цените на услугите, извършвани в пристанищата са обявени в евро, които клиентите заплащат на пристанището както следва:

  • Чуждите фирми – в евро.
  • Българските фирми – в левовата равностойност на евро по курса на БНБ в деня на завършване на услугата.

При фактурирането пристанището начислява и ДДС съгласно действащото законодателство.

Преференциални отстъпки от настоящите цени и условия на извършваните услуги в “Пристанище - Видин” ЕООД, могат да бъдат утвърждавани само от Управителя на “Пристанище - Видин” ЕООД.


Цени и условия в pdf формат можете да изтеглите оттук