Обява Търг

СИМФОНИЕТА – ВИДИН
Видин, ул. „  Градинска „ № 4, тел./факс 094 601 908

с явно наддаване за отдаване  под наем на
обект – Кафе- сладкарница,
находяща се  в централната част в сградата
на пл. Бдинци- Видин с полезна площ  110 кв. м. в едно с
прилежащите към нея складови помещения и санитарен
възел при следните условия:
1. Начална тръжна цена -   680 лв. на месец
2. Предназначение -  за „Клуб на дейците на културата“
3. Търгът ще се проведе на 14.01.2016 г. от 14.00 часа
в счетоводството на института на ул.  Градинска 4, Видин
4. Размерът на депозита:10% от началната  тръжна цена
5. Стъпка на наддаването:5% от началната тръжна цена
6. Закупуване на тръжната документация -  в деловодството
на института , цена 30 лв.
7. Краен срок за приемане на заявления за участие: 13.01.2016 г.- 16.00 часа в деловодството на института
8. Оглед на обекта : -всеки работен ден от 10.00-16.00 ч.